Εμπόριο Σιδήρου

Τριανταφυλλίδης & Υιος Ο.Ε - Επεξεργασία - Εμπορία Σιδηρών Μετάλλων

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Τριανταφυλλίδης υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα επιμήκη προϊόντα σιδήρου .Η εταιρεία ξεχωρίζει για το μόνιμο, μεγάλο και  ιστοποιημένο στοκ που εξασφαλίζει στους πελάτες της.

Η εταιρεία επίσης διαθέτει μόνιμο και μεγάλο στοκ σε όλα τα επιμήκη προϊόντα σίδηρου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για όλα τα προϊόντα υπάρχει πιστοποίηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο