Ιστορικό

Τριανταφυλλίδης & Υιος Ο.Ε - Επεξεργασία - Εμπορία Σιδηρών Μετάλλων

το 1984 ιδρύθηκε η εταιρεία Ι. Τριανταφυλλίδης & Υιός απο τον Ιορδάνη Τριανταφυλλίδη στην οδό Δάφνης (περιοχή Γιαννιτσών) Με το συνεχές ενδιαφέρον του ιδρυτή και τις συνθήκες που επικρατούσαν στον κλάδο, η εταιρεία ακολούθησε μια συνεχή ανοδική πορεία η όποια συνοδεύτηκε από επενδύσεις σε προϊόντα, μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό. 

Αυτές οι θετικές εξελίξεις οδήγησαν στην ανάγκη εξεύρεσης μεγαλυτέρου και καταλληλότερου χώρου. Έτσι η εταιρεία το 1999 απέκτησε ιδιόκτητο χώρο 8,5 στρεμμάτων σε στρατηγικής σημασίας σημείο στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στην Σίνδο. Στο χώρο αυτό εγκαταστάθηκε το μεγάλο ,μόνιμο στοκ των εμπορευμάτων καθώς και τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της επιχείρησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο